Dzięki adresowi multicast urządzenie źródłowe może wysłać pakiet do grupy urządzeń. Urządzenia, które przynależą do takiej grupy mają przydzielony odpowiedni adres grupowy IP. Zakres adresów IPv4 typu multicast mieści się od 224.0.0.0 do 239.255.255.255. Ponieważ adresy grupowe (multicast) oznaczają grupę adresów (czasami nazywane grupą hostów), mogą być używane w pakiecie tylko jako adresy docelowe. Adres źródłowy zawsze będzie adresem pojedynczym (unicast).

Przykładem zastosowania adresów multicast są gry sieciowe, w których gracze są połączeni zdalnie i grają w tę samą grę. Innym zastosowaniem adresów multicast jest w nauczanie na odległość za pośrednictwem wideokonferencji, gdzie wielu studentów jest podłączonych do tej samej lekcji.

Tak jak w przypadku adresów IP pojedynczych i rozgłoszeniowych, z adresami grupowymi IP związane są odpowiednie adresy grupowe MAC umożliwiające dostarczanie ramek w lokalnej sieci. Grupowy adres MAC ma specjalną wartość, która rozpoczyna się liczbą 01-00-5E w reprezentacji heksadecymalnej. Pozostała część adresu MAC typu multicast jest tworzona przez przekształcenie mniej znaczących 23 bitów grupowego adresu IP na 6 znaków szesnastkowych.

Na przykład, jak pokazano w animacji, adresem szesnastkowym typu multicast jest 01-00-5E-00-00-C8.