Istnieją dwa główne adresy przypisane do urządzenia hosta:

Zarówno adres MAC jak i adres IP używane są razem w celu identyfikacji urządzenia w sieci. Proces używający adresu MAC oraz adresu IP w celu znalezienia komputera jest podobny do sposobu wykorzystującego nazwisko i adres do wysyłania listu.

Imię osoby zazwyczaj się nie zmienia. Adres osoby związany z miejscem zamieszkania może się zmieniać.

Podobnie do imienia osoby, adres MAC hosta nie zmienia się; jest on fizycznie przypisany do karty sieciowej hosta i jest znany jako adres fizyczny. Adres fizyczny pozostaje ten sam - niezależnie od tego, gdzie host zostanie umieszczony w sieci.

Adres IP jest podobny do adresu osoby. Adres ten bazuje na tym, gdzie aktualnie ulokowany jest host. Za pomocą tego adresu, dla ramki możliwe jest określenie miejsca, gdzie ramka powinna być wysłana. Adres IP lub adres sieciowy, jest znany jako adres logiczny, ponieważ jest przypisany zgodnie z logiczną topologią sieci. Jest on przyporządkowany do każdego komputera przez administratora sieci w oparciu o to, do jakiej lokalnej sieci podłączony jest host. Rysunek pokazuje hierarchiczną naturę odnajdywania osób w oparciu o "logiczny" adres. Kliknij na każdej grupie, aby zobaczyć jak adres jest filtrowany.

Adres fizyczny MAC i adres logiczny IP są wymagane do komunikacji komputerów w sieci hierarchicznej, podobnie jak nazwisko i adres osoby są potrzebne do wysłania listu.