Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Używanie programu Wireshark do badania ramek Ethernet