To ćwiczenie dotyczy przeglądania i analizy datagramów PDU. Wszystkie urządzenia zostały już skonfigurowane. Twoim zadaniem będzie zebranie informacji zawartych w datagramach PDU w trybie symulacji, ich analiza oraz udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Packet Tracer - Identyfikacja adresów MAC i IP - instrukcja

Packet Tracer - Identyfikacja adresów MAC i IP - PKA