Tworzenie ramki

Co zrobi węzeł gdy musi stworzyć ramkę, a pamięć podręczna ARP nie zawiera odwzorowania adresu IP do docelowego adresu MAC? Generuje on żądanie ARP!

Gdy protokół ARP odbierze od warstwy sieciowej polecenie odwzorowania adresu IPv4 na adres MAC, to szuka takiego odwzorowania w swojej tablicy ARP. Jeżeli zapis nie zostanie znaleziony, to enkapsulacja pakietu IPv4 nie powiedzie się, a proces warstwy 2 zawiadomi ARP, że jest potrzebne odwzorowanie. Wtedy proces ARP wyśle pakiet żądania ARP, aby uzyskać adres MAC docelowego urządzenia w sieci lokalnej. Jeżeli urządzenie odbierające to zapytanie ma docelowy adres IP, to odpowiada pakietem odpowiedzi ARP. Następnie w tablicy ARP tworzone jest odwzorowanie. Pakiety związane z tym adresem IPv4 mogą teraz być opakowywane w ramkach.

Jeżeli żadne urządzenie nie odpowie na zapytanie ARP, to pakiet jest porzucany, ponieważ nie ma możliwości utworzenia ramki. Informacja o braku powodzenia enkapsulacji jest przekazywana do wyższych warstw urządzenia. Jeżeli urządzenie jest urządzeniem pośredniczącym, np. routerem, to wyższe warstwy mogą poinformować nadawcę o takiej sytuacji wysyłając mu pakiet ICMPv4.

Popatrz na rysunki 1-5 aby zobaczyć proces używany do uzyskania adresu MAC węzła w fizycznej lokalnej sieci.