To ćwiczenie dotyczy przeglądania datagramów PDU. Wszystkie urządzenia zostały już skonfigurowane. Twoim zadaniem będzie zebranie informacji zawartych w datagramach PDU w trybie symulacji, ich analiza oraz udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Packet Tracer - Badanie tablicy ARP - instrukcje

Packet Tracer - Badanie tablicy ARP - PKA