Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium – Badanie protokołu ARP w wierszu poleceń systemu Windows, wierszu poleceń IOS oraz w programie Wireshark