Transmisja rozgłoszeniowa i problemy związane z bezpieczeństwem ARP mogą być złagodzone w nowoczesnych przełącznikach. Przełączniki Cisco obsługują kilka technologii zabezpieczeń specjalnie zaprojektowanych w celu złagodzenia problemów z Ethernetem związanych ogólnie z transmisją rozgłoszeniową, a w szczególności z ARP.

Przełączniki zapewniają segmentację sieci LAN, dzieląc sieć lokalną na niezależne domeny kolizyjne. Każdy port przełącznika reprezentuje oddzielną domenę kolizyjną i dostarcza pełną szerokość pasma medium węzłowi lub węzłom podłączonym do tego portu. Chociaż przełączniki domyślnie nie zapobiegają propagacji transmisji rozgłoszeniowej do podłączonych urządzeń, to izolują one Ethernetowe komunikacje typu unicast tak, że są one "słyszane" tylko przez urządzenie źródłowe i docelowe. Tak więc, jeśli występują liczne żądania ARP to każda odpowiedź ARP wystąpi tylko pomiędzy dwoma urządzeniami.

W odniesieniu do łagodzenia różnych rodzajów ataków opartych na rozgłoszeniu, na które sieci Ethernet są podatne, inżynierowie sieciowi wdrażają technologie zabezpieczeń przełączników Cisco takie jak specjalizowane listy dostępu (ang. access list) i bezpieczeństwo portu (ang. port security).