Przypomnijmy, że logiczną topologią sieci Ethernet jest wielodostępowa szyna, w której wszystkie urządzenia współdzielą dostęp do tego samego medium. Ta logiczna topologia określa, jak hosty w sieci widzą i przetwarzają ramki wysyłane i odbierane w sieci. Jednak fizyczną topologią w większości dzisiejszych sieci Ethernet jest topologia gwiazdy lub gwiazdy rozszerzonej. Oznacza to, że w większości sieci Ethernet urządzenia końcowe są zwykle połączone na zasadzie punkt-punkt do przełącznika warstwy 2 sieci LAN.

Przełącznik LAN działający na poziomie warstwy 2 wykonuje przełączanie i filtrowanie tylko na podstawie adresu MAC z warstwy łącza danych modelu OSI (warstwa 2). Przełącznik jest całkowicie przezroczysty dla protokołów sieciowych i aplikacji użytkownika. Przełącznik warstwy 2 buduje tablicę adresów MAC, z której korzysta podczas podejmowania decyzji odnośnie przekazywania. Przełączniki warstwy 2 korzystają z routerów aby przekazywać dane pomiędzy niezależnymi podsieciami IP.