Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Użycie wiersza poleceń IOS do obsługi tablic adresów MAC w przełączniku