Dodatkowo do zapewnienia prawidłowego ustawienia dupleksu, jest również niezbędne posiadanie skonfigurowanego prawidłowo typu kabla dla każdego portu. Połączenia między określonymi urządzeniami, takie jak przełącznik-przełącznik, przełącznik-router, przełącznik- komputer i router-komputer, wymagają stosowania określonych typów kabli (z przeplotem lub prostych). Zamiast tego, większość urządzeń przełączających obsługuje polecenie mdix auto w trybie konfiguracji interfejsu w CLI do wybrania funkcjonalności automatycznego dopasowania interfejsu do medium (auto-MDIX).

Kiedy włączona jest funkcja funkcję auto−MDIX, przełącznik wykrywa typ wymaganego miedzianego kabla ethernetowego i odpowiednio konfiguruje interfejs. Dlatego na połączenia z portem 10/100/1000 przełącznika można, bez względu na typ urządzenia znajdującego się po drugiej stronie połączenia, użyć kabla z przeplotem bądź bez przeplotu.

Funkcja auto−MDIX jest standardowo włączona w przełącznikach z systemem Cisco IOS wydanie 12.2(18)SE lub nowszym. W przełącznikach z systemem z przedziału od Cisco IOS wydanie 12.1(14)EA1 do 12.2(18)SE funkcja auto−MDIX jest standardowo wyłączona.