W przeszłości przełączniki korzystały z jednej z następujących metod przełączania danych między portami sieciowymi:

Rysunek 1 pokazuje różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami.

Gdy przełącznik, w którym ta metoda jest stosowana, odbiera ramkę, składuje w buforze dane aż do chwili odebrania całej ramki. W trakcie tego procesu przełącznik analizuje ramkę pod kątem informacji o miejscu docelowym. Ponadto podczas tego procesu przełącznik sprawdza, czy nie wystąpiły błędy, korzystając z wartości CRC zapisanej w stopce ramki ethernetowej.

CRC jest obliczane ze wzoru matematycznego opartego na liczbie bitów ramki o wartości 1, umożliwiając stwierdzenie, czy w ramce występuje błąd. Po potwierdzeniu integralności ramki przełącznik przekazuje ją przez odpowiedni port w kierunku miejsca docelowego. Jeśli w ramce zostanie wykryty błąd, przełącznik ją odrzuci. Odrzucanie ramek z błędami zmniejsza szerokość pasma pochłanianą przez uszkodzone dane. Metoda „przechowaj i przekaż” jest wymagana do analizy związanej z zapewnieniem jakości usług (QoS) w sieciach konwergentnych, gdzie jest konieczne klasyfikowanie ramek pod kątem ich priorytetu. Na przykład strumienie danych głosowych przesyłane w ramach połączeń VoIP muszą mieć pierwszeństwo przed ruchem generowanym wskutek przeglądania witryn internetowych.

Odtwórz animację na rysunku 2 w celu demonstracji procesu store-and-forward. „Przechowaj i przekaż” jest jedyną używaną metodą przekazywania we współczesnych przełącznikach Cisco Catalyst.