Kiedy wybieramy przełącznik, ważne jest, aby zrozumieć podstawowe funkcje dostępnych opcji przełącznika. Oznacza to, że konieczne jest, aby zdecydować się na funkcje, np. czy Power over Ethernet (PoE) jest potrzebne, czy preferować "forwarding rate".

Jak pokazano na rysunku 1, PoE pozwala przełącznikowi na dostarczanie zasilania poprzez istniejące okablowanie Ethernet do urządzenia, takiego jak telefony IP i w niektórych bezprzewodowych punktów dostępowych. Pozwala to na większą elastyczność instalacji.

Forwarding rate (prędkość przekazywania) określa ile danych na sekundę przełącznik może przetwarzać. Serie przełączników są klasyfikowane na podstawie ich szybkości przekazywania. Przełączniki z warstwy dostępu mają na ogół mniejszą szybkość przekazywania niż przełączniki z warstwy dystrybucji czy rdzenia. Inne rozważania dotyczą tego, czy urządzenie można łączyć w wieżę (ang. stackable), czy nie, również dotyczą grubości przełącznika (wyrażonej jako liczba jednostek regałowych) i gęstość portów lub liczby portów dostępnych na pojedynczym przełączniku. Gęstość portów urządzenia może się różnić w zależności od tego, czy urządzenie jest urządzeniem ze stałą konfiguracją czy urządzeniem modułowym.

Fizyczny rozmiar przełączników może mieć istotne znaczenie podczas ich wybierania do wdrożenia.

Przełączniki o stałej konfiguracji

Przełączniki o stałej konfiguracji cechuje dokładnie to, co wynika z ich nazwy, czyli stała konfiguracja. Znaczy to, że nie można dodać żadnych funkcji ani opcji do tych, w które przełącznik został fabrycznie wyposażony. Dostępne funkcje i opcje są zależne od modelu przełącznika. Na przykład po nabyciu 24−portowego przełącznika 1 Gb/s o stałej konfiguracji nie można już dodać do niego żadnych portów, gdy takie będą potrzebne. Typowe odmiany konfiguracji różnią się pod względem liczby i typów portów.

Przełączniki modularne

Przełączniki modularne oferują większą swobodę ich konfiguracji. Są dostępne w obudowach o różnej wielkości umożliwiających instalację różnej liczby sieciowych kart rozszerzających (ang. line card). Karty te dopiero zawierają odpowiednie porty. Sieciowe karty rozszerzające pasują do komór obudowy przełącznika, podobnie jak zwykłe karty rozszerzeń do gniazd w komputerze PC Im większa obudowa, tym większa liczba obsługiwanych modułów (kart). Jak widać na rysunku istnieją duże możliwości wyboru rozmiaru obudowy. Jeśli został nabyty przełącznik modularny z 24−portową sieciową kartą rozszerzającą, to z łatwością można dodać drugą taką kartę i zwiększyć łączną liczbę portów do 48.

Rysunek 2 pokazuje przykłady stałej konfiguracji, modułowej i wieżowej konfiguracji przełączników.