Ponadto dla określenia różnych parametrów przełącznika może być również konieczny wybór pomiędzy przełącznikiem warstwy 2 a przełącznikiem warstwy 3.

Przypomnijmy, że przełącznik LAN działający na poziomie warstwy 2 wykonuje przełączanie i filtrowanie tylko na podstawie adresu MAC z warstwy łącza danych modelu OSI (warstwa 2) i zależy od routerów przy przekazywaniu danych pomiędzy niezależnych podsieciami (patrz rys. 1).

Jak pokazano na rys. 2, przełącznik warstwy 3, taki jak Catalyst 3560, działa podobnie do przełącznika warstwy 2, takiego jak Catalyst 2960, ale przy podejmowaniu decyzji o przekazywaniu korzysta nie tylko z informacji o adresie MAC, ale także z informacji o adresie IP. Przełącznik warstwy 3 może nie tylko się uczyć, które adresy MAC są powiązane z jego portami, ale także które adresy IP są powiązane z jego interfejsami. Dzięki temu może również kierować ruch przez sieć na podstawie informacji o adresie IP.

Przełączniki warstwy 3 mogą także wykonywać funkcje routingu z warstwy 3, a tym samym zmniejsza się konieczność stosowania dedykowanych routerów w sieci LAN. Ponieważ przełączniki te są wyposażone w specjalizowany chipset przełączający, zazwyczaj mogą ustalać trasę dla danych równie szybko, jak przełączać.