Urządzenia sieciowe Cisco obsługują wiele różnych rodzajów interfejsów warstwy 3. Interfejsem warstwy 3 jest taki, który umożliwia przekierowywanie pakietów na podstawie adresu IP w kierunku ich przeznaczenia.

Głównymi rodzajami interfejsów warstwy 3 są:

Jak pokazano wcześniej interfejs SVI dla domyślnej sieci VLAN (VLAN 1) musi być włączony w celu zapewnienia połączenia sieciowego (IP) do przełącznika celem jego zdalnej konfiguracji. Interfejsy SVI muszą być również skonfigurowane w celu umożliwienia routowania między sieciami VLAN. Interfejsy SVI są to logiczne interfejsy skonfigurowane dla określonych sieci VLAN w celu umożliwienia routowania pomiędzy dwoma lub większą liczbą sieci VLAN. Każda sieć VLAN z nich musi mieć skonfigurowany i włączony interfejs SVI.

Porty routujące (warstwy 3) umożliwiają przełącznikom Cisco działać jak router. Każdy port takiego przełącznika może być skonfigurowany w osobnej sieci IP.

EtherChannels warstwy 3 to zestawy portów warstwy 3 pomiędzy urządzeniami Cisco tworzone w celu agregacji przepustowości.

Uwaga: Poza interfejsami wirtualnymi (SVI) i EtherChannel warstwy 3 na urządzeniach CIsco mamy interfejsy pętli zwrotnych oraz interfejsy w postaci tuneli.