Port przełącznika warstwy 3 może być skonfigurowany tak aby działał jak port routera. W szczególności port routujący:

Skonfiguruj port routujący włączając go w tryb pracy warstwy 3 poprzez wydanie komendy no switchport w trybie konfiguracji interfejsu. Następnie skonfiguruj adres IP na tym interfejsie. To wszystko!

O funkcjach routingu dowiesz się więcej w następnym rozdziale.