Aplikacje i usługi sieciowe na jednym urządzeniu końcowym są w stanie komunikować się z aplikacjami i usługami sieciowymi uruchomionymi na innym urządzeniu końcowym. W jaki sposób może być realizowana taka komunikacja, aby zapewnić wysoką wydajność?

Protokoły warstwy sieci modelu OSI, określają sposób adresacji oraz procesy, które umożliwiają spakowanie i przesłanie danych znajdujących się w warstwie transportowej. Proces enkapsulacji realizowany przez tę warstwę pozwala na przesłanie danych do stacji docelowej znajdującej się w tej samej sieci (lub innej) przy wykorzystaniu minimalnego narzutu związanego z zastosowanym protokołem.

Niniejszy rozdział opisuje rolę warstwy sieciowej. Ukazuje on w jaki sposób sieci dzielone są na mniejsze grupy hostów w celu lepszego zarządzania danymi przesyłanymi przez sieć. Ponadto opisuje on również w jaki sposób realizowana jest komunikacja między sieciami. Taki rodzaj komunikacji nazywany jest routingiem.