Istnieje kilka protokołów, które mogą być wykorzystywane w warstwie sieciowej, jednakże tylko dwa są powszechnie zaimplementowane w urządzeniach sieciowych:

Do protokołów, które w przeszłości były wykorzystywane w warstwie sieci, a obecnie nie są już tak popularne należą:

Protokoły te nie będą szerzej omawiane w niniejszym kursie.