IP jest usługą warstwy sieciowej zaimplementowaną w stosie protokołów TCP/IP.

IP został zaprojektowany jako protokół mający realizować obsługę danych przy użyciu małej ilości danych nagłówkowych. W związku z powyższym zapewnia on tylko niezbędne funkcje umożliwiające dostarczanie pakietu wysłanego przez hosta źródłowego do celu hosta docelowego przez połączone ze sobą sieci. W protokole tym nie zaprojektowano mechanizmów umożliwiających śledzenie i zarządzanie przepływem pakietów. Funkcje te w razie potrzeby realizowane są przez protokoły wyższych warstw.

Podstawowymi elementami opisującymi protokół IP są: