Protokół IPv4 jest używany od 1983 roku, kiedy został po raz pierwszy zastosowany w sieci ARPANET (ang. Advanced Research Projects Agency Network), która była prekursorem Internetu. Obecnie Internet w dużym stopniu oparty jest na protokole IPv4, który jest nadal najczęściej używanym protokołem warstwy sieciowej.

Pakiet protokołu IPv4 składa się z dwóch części:

Tak jak pokazano na rysunku, nagłówek pakietu IPv4 składa się z pól zawierających ważne informacje o przesyłanym pakiecie. Pola te zawierają liczby w formacie binarnym, które są analizowane i interpretowane przez proces warstwy 3. Wartości binarne określone dla każdego z pól pozwalają na identyfikację różnych ustawień dotyczących pakietu IP.

Istotnymi polami w nagłówku IPv4 są:

Dwoma najczęściej analizowanymi polami w nagłówku IP są adres źródłowy i docelowy IP. Określają one skąd pakiet jest wysyłany oraz do którego hosta docelowego ma zostać dostarczony. Zwykle adresy te nie są zmieniane podczas przesyłania pakietu od źródła do miejsca przeznaczenia.