Wskazane pola używane są do identyfikacji i weryfikacji pakietu oraz pozwalają na określenie prawidłowej kolejności pakietów, które zostały podzielone podczas transmisji.

Polami stosowanymi do identyfikacji i weryfikacji pakietu są:

Router czasami musi podzielić pakiet, kiedy przekazuje go z jednego medium do innego z mniejszą wartością MTU. Gdy to nastąpi mamy do czynienia z fragmentacją pakietów. W celu sprawowania odpowiedniej kontroli nad podzielonymi pakietami protokół IPv4 wykorzystuje następujące pola:

Uwaga: Pole opcje i pole wypełnienie (ang. Padding) są rzadko stosowane i ich analiza wykracza poza zakres tego rozdziału.