Analizator pakietów Wireshark jest użytecznym narzędziem do monitorowania sieci dla każdego administratora zarządzającego sieciami komputerowymi. Ponadto program ten może być wykorzystywany podczas większości laboratoriów opisanych w kursie Cisco Certified Network Associate (CCNA) w celu analizy przesyłanych danych oraz rozwiązywania napotkanych problemów. Umożliwia on wyświetlanie oraz interpretację wartości poszczególnych pól różnych datagramów, w tym również datagramów IP.

Na trzech rysunkach przedstawiono przykładowe pakiety IP przechwycone za pomocą programu Wireshark.