Polami nagłówka pakietu IPv6 są:

Pakiet IPv6 może również zawierać nagłówki rozszerzeń EH (ang. extension headres), które dostarczają opcjonalnych informacji warstwy sieci. Nagłówki rozszerzeń są opcjonalne. Umieszczone są one między nagłówkiem IPv6 a przesyłanymi danymi. Nagłówki rozszerzeń EHS są wykorzystywane między innymi do zapewnienia fragmentyzacji, bezpieczeństwa oraz w celu wspierania mobilności.