Podczas oglądania pakietów przechwyconych w programie Wireshark, zauważysz, że nagłówek IPv6 ma znacznie mniej pól niż nagłówek IPv4. To sprawia, że nagłówek IPv6 przetwarzany jest szybciej i łatwiej przez routery niż nagłówek IPv4.

Adres IPv6 wygląda zupełnie inaczej niż adres IPv4. Ze względu na 128-bitową długość, adresy IPv6 przedstawiane są w postaci heksadecymalnej, która umożliwia zapisanie ich w krótszej formie. W celu zwiększenia przejrzystości adresy te zapisuje się w postaci 16-bitowych bloków zapisanych w postaci szesnastkowej oddzielonych dwukropkami.

Rys. 1 przedstawia zawartość pakietu nr 46, który wskazany jest na liście przechwyconych pakietów. Pakiet ten związany jest z początkową wiadomością przesyłaną podczas trójstronnego nawiązania połączenia w protokole TCP pomiędzy hostem a serwerem przy wykorzystaniu protokołu IPv6. Należy zwróć uwagę na wartości w rozszerzonym nagłówku IPv6. Widoczny pakiet zawiera nagłówek TCP, ale nie zawiera informacji związanych z protokołami wyższych warstw.

Rys. 2 przedstawia zawartość pakietu nr 49, który został wskazany na liście przechwyconych pakietów. Pakiet zawiera początkową komunikację pomiędzy klientem a serwerem z wykorzystaniem protokołu HTTP. We wskazanym przypadku dotyczy on przesłania żądania GET. Widoczny pakiet zawiera nagłówek TCP oraz informacje związane z protokołem wyższej warstwy, czyli protokołem HTTP.

Ostatni rysunek (nr 3) przedstawia zawartość pakietu nr 1 znajdującego się na liście przechwyconych pakietów. Pakiet ten jest komunikatem wywoływania sąsiada (ang. Neighbor Solicitation) w wersji 6 protokołu ICMP. Należy zauważyć, że w tym przypadku pakiet nie zawiera informacji związanej z protokołem TCP lub UDP.