W przypadku systemów Windows w celu wyświetlenia lokalnej tablicy tras należy użyć komendy route print lub netstat -r . Oba polecenia są tożsame i generują taką samą odpowiedź. Początkowo informacje te mogą wydawać niezrozumiałe, ale po głębszej analizie okazują się one dosyć proste w interpretacji.

Używając polecenia netstat -r lub równoważnej komendy route print spowodujemy wyświetlenie trzech bloków danych związanych z bieżącym połączeniem sieciowym TCP/IP.

Uwaga: Wyświetlane wyniki zależą od konfiguracji hosta oraz typów wykorzystywanych przez niego interfejsów.

Zamieszczony rysunek przedstawia tablicę routingu protokołu IPv4. Należy zwrócić uwagę, iż wyświetlana informacja sformatowana jest w pięciu kolumnach, które odpowiednio oznaczają: