Aby uprościć analizę wyświetlanej tablicy routingu, została ona podzielona na pięć części ze względu na różne adresy sieci docelowych. Zostało to zaznaczone na rysunku poprzez wyróżnienie tras różnymi kolorami.

0.0.0.0

Lokalna trasa domyślna; wykorzystywana jest do przesyłania wszystkich pakietów, których adresy IP odbiorcy nie pasują do innych określonych wpisów w tablicy routingu. Oznacza to, że muszą być one przesyłane do bramy domyślnej. Trasa ta nazywana jest też trasą ostatniej szansy. W omawianym przypadku wszystkie pakiety niepasujące do żadnej z konkretnych tras docelowych zawartych w tablicy routingu wysyłane są z interfejsu hosta o adresie IP 192.168.10.10 do bramy o adresie IP 192.168.10.1 (R1). Należy pamiętać, że adres docelowy określony w pakiecie nie zmienia się podczas przesyłania pakietu. Zatem host nadawczy musi wiedzieć, że w sytuacji gdy odbiorca znajduje się w innej sieci, pakiet należy przesłać do bramy domyślnej w celu dalszego przetwarzania i ostatecznie dostarczenia do urządzenia docelowego.

127.0.0.0 - 127.255.255.255

Te adresy pętli zwrotnej są związane z bezpośrednim połączeniem, zapewniając tym samym funkcjonowanie usług lokalnemu hostowi.

192.168.10.0 - 192.168.10.255

W omawianym przypadku adresy te związane są z siecią lokalną, do której został podłączony host. Wszystkie pakiety posiadające adresy docelowe, które należą do tej przestrzeni adresowej będą wysyłane przez interfejs hosta o adresie IP 192.168.10.10.

224.0.0.0

Są to specjalne adresy grupowe (ang. multicast) klasy D zastrzeżone do użytku zarówno przez interfejs pętli zwrotnej (127.0.0.1) lub adres IP hosta (192.168.10.10).

255.255.255.255

Ostatnie dwa adresy reprezentują ograniczone adresy rozgłoszeniowe (ang. limited broadcast IP address), które mogą być wykorzystywane zarówno przez interfejs pętli zwrotnej (127.0.0.1) jak i adres IP hosta (192.168.10.10). Adresy te mogą być wykorzystane przez hosta np. do znalezienia serwera DHCP, w celu otrzymania parametrów konfiguracji interfejsu sieciowego.