Przykładowo przyjmijmy, że PC1 chce wysłać pakiet do odbiorcy o adresie 192.168.10.20. W tym przypadku host nadawczy powinien wykonać następujące kroki:

1. Sprawdzić wpisy znajdujące się w tablicy routingu dla protokołu IPv4.

2. Dopasować docelowy adres IP (192.168.10.20) do odpowiedniego wpisu w tablicy routingu. Jak się okazuje adres ten należy do sieci o adresie 192.168.10.0, co oznacza, że nadawca i odbiorca znajdują się w tej samej sieci (On-link).

3. Następnie PC1 wysyła pakiet do hosta docelowego przy użyciu swojego lokalnego interfejsu (192.168.10.10).

Na rys. 1 zaznaczono trasę, która jest wykorzystywana do wysłania tego pakietu.

W przypadku gdy PC1 będzie chciał wysłać pakiet do zdalnego hosta o adresie IP 10.10.10.10, powinien zrealizować następujące kroki:

1. Sprawdzić wpisy znajdujące się w tablicy routingu dla protokołu IPv4.

2. Stwierdzić, że w tablicy routingu nie ma trasy odpowiadającej dokładnemu dopasowaniu do docelowego adresu IP.

3. Wybrać lokalną trasę domyślną (0.0.0.0), co oznacza, iż pakiet musi zostać przesłany do bramy domyślnej o adresie IP 192.168.10.1.

4. Następnie PC1 przesyła pakiet do bramy domyślnej za pomocą swojego interfejsu lokalnego o adresie IP 192.168.10.10. Urządzenie będące bramą domyślną na podstawie swojej tablicy routingu określa trasę dla przesyłanego pakietu, tak aby dotarł on do urządzenia końcowego o adresie IP 10.10.10.10.

Na rys. 2 zaznaczono trasę widoczną w tablicy routingu hosta, która jest wykorzystywana do wysłania tego pakietu do bramy domyślnej.