Tablica routingu IPv6 różni się nagłówkami kolumn i formatem od tablicy routingu IPv4, między innymi ze względu na długość adresów IPv6 (128-bitów).

Tablica tras IPv6 ma cztery kolumny, które odpowiednio oznaczają:

W tym przykładzie, rysunek przedstawia sekcję tras routingu IPv6 wygenerowaną poleceniem netstat –r pokazującą możliwe do osiągnięcia następujące sieci docelowe:

Uwaga: Interfejsy skonfigurowane w protokole IPv6 najczęściej posiadają dwa adresy IPv6: adres lokalnego łącza (ang. link local address) oraz unikalny globalny adres sieciowy hosta (ang. global unicast address). Należy również zauważyć, że w protokole IPv6 nie ma zdefiniowanych adresów rozgłoszeniowych (ang. broadcast addresses). Protokół IPv6 będzie szczegółowo analizowany w następnym rozdziale.