Kiedy host wysyła pakiet do innego hosta, wykorzystuje swoją tablicę routingu, aby określić, gdzie należy wysłać pakiet. W przypadku, gdy odbiorca znajduje się w zdalnej sieci, pakiet przesyłany jest do bramy domyślnej.

Co dzieje się, gdy pakiet dotrze do interfejsu routera (inaczej mówiąc bramy domyślnej)? Router analizuje wpisy znajdujące się w jego tablicy routingu, aby określić, gdzie należy przesłać analizowany pakiet.

Tablica routingu routera przechowuje informacje o:

Na rysunku zaznaczono bezpośrednio podłączone sieci oraz sieci zdalne z punktu widzenia routera R1.