Tablica routingu hosta zawiera jedynie informacje o bezpośrednio połączonych sieciach. Zatem, w przypadku, gdy host chce wysłać pakiet do sieci zdalnej musi wykorzystać skonfigurowaną bramę domyślną, czyli obsługujący tę sieć router. Tablica routingu routera zawiera podobne informacje jak tablica hosta, ale może również posiadać szczegółowe informacje na temat sieci zdalnych.

Tablica routingu routera jest podobna do tablicy routingu hosta. W obu przypadkach określa ona:

W systemie operacyjnym IOS routera, do wyświetlania tablicy routingu wykorzystuje się komendę show ip route . Należy zauważyć, iż tablica routingu routera zawiera więcej szczegółowych informacji o poszczególnych trasach niż tablica hosta. Należą do nich: sposób w jaki router dowiedział się o trasie, informacja kiedy ostatnio trasa była aktualizowana oraz informacja, którego interfejsu należy użyć, aby wysłać pakiet do określonej sieci.

Kiedy pakiet dociera do interfejsu routera, router analizuje nagłówek pakietu, aby określić dla niego odpowiednią sieć docelową. Jeśli sieć docelowa pasuje do trasy znajdującej się w tablicy routingu, router przesyła pakiet zgodnie z informacjami znajdującymi się w jego tablicy routingu. Jeśli do tej samej sieci prowadzi dwie lub więcej tras, router wykorzystuje najbardziej zaufaną trasę czyli trasę o najniższym dystansie administracyjnym AD. Parametr ten pozwala na określenie jakości trasy w zależności od sposobu w jaki router skonfigurował daną trasę. W przypadku gdy trasy posiadają ten sam dystans administracyjny (np. ich źródłem jest ten sam protokół routingu), do tablicy routingu zostanie wpisana trasa o niższej metryce.

Rysunek przedstawia tablicę routingu R1 dla prostej topologi sieci. W przeciwieństwie do tablicy routingu hosta, nie ma tutaj nagłówków kolumn identyfikujących poszczególne informacje zawarte w tablicy tras. Zatem ważnym jest poznanie znaczenia różnych typów informacji określonych dla każdej z tras.