Na rysunku przedstawiony został wpis w tablicy routingu routera R1 określający trasę do zdalnej sieci 10.1.1.0. Określa on następujące informacje: