Adres następnego skoku określa urządzenie, które w następnej kolejności zajmie się przetwarzaniem wysłanego pakietu. Dla hostów znajdujących się w sieci LAN, adres bramy domyślnej (interfejsu routera) jest następnym skokiem dla wszystkich pakietów skierowanych do innej sieci. W tablicy routingu routera, każda trasa prowadząca do zdalnej sieci ma określony adres następnego skoku.

Kiedy pakiet przeznaczony do zdalnej sieci dociera do routera, router stara się dopasować adres sieci docelowej do jednej z tras zawartych w jego tablicy routingu. Jeśli dopasowanie zakończy się sukcesem, router wyśle pakiet do adresu IP następnego routera przy użyciu swojego interfejsu wskazanego w opisie trasy.

Oznacza to, że z punktu widzenia routera podejmującego decyzję o kierunku przesłania pakietu, router następnego skoku jest bramą prowadzącą do zdalnych sieci.

Na przykład, na zamieszczonym rysunku, pakiet trafiający do routera R1 przeznaczonych dla sieci 10.1.1.0 lub 10.1.2.0 jest przekazywany do adresu następnego przeskoku 209.165.200.226 za pomocą interfejsu szeregowego 0/0/0.

Trasy dotyczące sieci bezpośrednio podłączonych do routera nie mają określonego adresu IP następnego przeskoku, a tylko interfejs wyjściowy. W tym przypadku router będzie przekazywał pakiety bezpośrednio do hostów docelowych za pomocą swojego wskazanego interfejsu.

Pakiety, nie mogą zostać przekazane przez router do kolejnego urządzenia bez znalezienia informacji o trasie do sieci docelowej w jego tablicy routingu. Jeżeli trasa reprezentująca sieć docelową, nie występuje w tablicy routingu, pakiet będzie odrzucony (czyli, nie zostanie przekazany dalej).

Z drugiej strony w celu optymalizacji swojej tablicy routingu router, podobnie jak host, może wykorzystywać trasę związaną ze skonfigurowaną bramą domyślną w celu przesyłania pakietów do nieznanej sieci docelowej. Funkcję taką można zrealizować poprzez konfigurację na routerze domyślnej trasy statycznej w celu utworzenia tzw. bramy ostatniej szansy (ang. Gateway of Last Resort). Tematyka związana z konfiguracją trasy domyślnej jest szczegółowo omówiona w kursie CCNA dotyczącym routingu.