Załóżmy, że PC1 o adresie IP 192.168.10.10 chce wysłać pakiet do innego hosta znajdującego się w tej samej sieci. W związku z powyższym, przed wysłaniem pakietu host nadawczy musi określić w jakiej sieci znajduje się odbiorca danych. W tym celu PC1 sprawdza swoją tablicę routingu IPv4 pod kątem dopasowania zawartych w niej wpisów do adresu IP hosta docelowego. W wyniku tej analizy PC1 zauważa, że host docelowy znajduje się w tej samej sieci, co oznacza, że musi on wysłać pakiet przez swój interfejs bezpośrednio do odbiorcy (host znajduje się na łączu).

Uwaga: W tym przypadku router R1 nie bierze udziału w przesyłaniu tego pakietu. W przypadku gdy PC1 będzie przesyłał pakiet do innej sieci niż sieć lokalna, transmisja danych będzie odbywała się za pomocą routera R1. Oznacza to, że nadawca będzie musiał skorzystać ze swojej lokalnej trasy domyślnej i wysłać pakiet do bramy domyślnej o adresie 192.168.10.1.

Poniższe przykłady ilustrują, w jaki sposób host i router podejmują decyzje o przesyłaniu pakietów analizując swoje tablice routingu:

Przykład 1: PC1 chce zweryfikować łączność z jego lokalną bramą domyślną o adresie IP 192.168.10.1 (interfejsu routera):

1. PC1 sprawdza swoją tablicę routingu IPv4 pod kątem dopasowania zawartych w niej wpisów do adresu IP hosta docelowego.

2. PC1 zauważa, że host docelowy znajduje się w tej samej sieci i po prostu wysyła pakiet ping przez swój interfejs (łącze lokalne).

3. Host docelowy, czyli w tym przypadku router R1 odbiera pakiet na swoim interfejsie Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0).

4. R1 analizuje swoją tablicę routingu.

5. R1 dopasowuje docelowy adres IP do wpisu L 192.168.10.1/32 w jego tablicy routingu i zauważa, że ​​wskazuje on na jego lokalny interfejs, co przedstawiono to na rys. 1.

6. R1 analizuje dane zawarte w pakiecie IP i w odpowiedni sposób odpowiada nadawcy.

Przykład 2: PC1 chce wysłać pakiet do PC2 (192.168.11.10):

1. PC1 sprawdza swoją tablicę routingu IPv4 pod kątem dopasowania zawartych w niej wpisów do adresu IP hosta docelowego. Następnie zauważa, że nie posiada on odpowiedniej trasy prowadzącej do sieci docelowej związanej z adresem odbiorcy.

2. W związku z powyższym PC1 wykorzystuje swoją trasę domyślną (0.0.0.0) i wysyła pakiet przy użyciu lokalnej trasy domyślnej prowadzącej do bramy o adresie 192.168.10.1.

3. R1 odbiera pakiet na swoim interfejsie Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) i szuka trasy prowadzącej do adresu docelowego (192.168.11.10).

4. R1 analizuje swoją tablicę routingu i dopasowuje docelowy adres IP do wpisu w tablicy routingu C 192.168.11.0/24 , jak to zostało pokazane na rys. 2.

5. R1 przesyła pakiet przez swój bezpośrednio połączony interfejs Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1).

6. PC2 odbiera pakiet i analizuje swoją tablicę routingu hosta IPv4.

7. PC2 odkrywa, że ​​pakiet jest adresowany do niego, analizuje pozostałą jego część i odpowiada na zawarte w nim dane .

Przykład 3: PC1 chce wysłać pakiet do 209.165.200.226:

1. PC1 sprawdza swoją tablicę routingu IPv4 pod kątem dopasowania zawartych w niej wpisów do adresu IP hosta docelowego. Następnie zauważa, że nie posiada on odpowiedniej trasy prowadzącej do sieci docelowej związanej z adresem odbiorcy.

2. W związku z powyższym PC1 wykorzystuje swoją trasę domyślną (0.0.0.0) i wysyła pakiet przy użyciu tej trasy prowadzącej do bramy domyślnej o adresie 192.168.10.1.

3. R1 odbiera pakiet na swoim interfejsie Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) i szuka trasy prowadzącej do adresu docelowego (209.165.200.226).

4. R1 analizuje swoją tablicę routingu i dopasowuje docelowy adres IP do wpisu w tablicy routingu C 209.165.200.224/30 , co zostało pokazane na rys. 3.

5. R1 przesyła pakiet przez jego bezpośrednio podłączony interfejs szeregowy 0/0/0 (S0/0/0).

Przykład 4: PC1 chce wysłać pakiet do hosta o adresie IP 10.1.1.10:

1. PC1 sprawdza swoją tablicę routingu IPv4 pod kątem dopasowania zawartych w niej wpisów do adresu IP hosta docelowego. Następnie zauważa, że nie posiada on odpowiedniej trasy prowadzącej do sieci docelowej związanej z adresem odbiorcy.

2. W związku z powyższym PC1 wykorzystuje swoją trasę domyślną (0.0.0.0) i wysyła pakiet przy użyciu tej trasy prowadzącej do bramy domyślnej o adresie 192.168.10.1.

3. R1 odbiera pakiet na swoim interfejsie Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) i szuka trasy prowadzącej do adresu docelowego (10.1.1.10).

4. R1 analizuje swoją tablicę routingu i dopasowuje docelowy adres IP do wpisu w tablicy routingu D 10.1.1.0/24 , co zostało pokazane na rys. 4.

5. R1 zauważa, że ​​ma wysłać pakiet do adresu następnego przeskoku 209.165.200.226.

6. R1 ponownie analizuje swoją tablicę routingu i dopasowuje adres IP następnego skoku do wpisu w tablicy routingu C 209.165.200.224/30 , co zostało pokazane na rys. 4.

7. R1 przesyła pakiet przez jego bezpośrednio podłączony interfejs szeregowy 0/0/0 (S0/0/0).