Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Przeglądanie tablic routingu hosta