Istnieje wiele rodzajów dostępnych routerów. Oferowane routery Cisco pod kątem przeznaczenia można podzielić na następujące grupy:

Certyfikacja CCNA jest ukierunkowana na urządzenia należące do pierwszej grupy, przeznaczonej dla małych oddziałów firm. Rysunek przedstawia routery Cisco 1900, 2900 oraz rodzinę routerów 3900 ISR G2.

Niezależnie od pełnionych funkcji, wielkości i złożoności, wszystkie modele routerów są w gruncie rzeczy komputerami. Zatem tak jak komputery, tablety i inne "inteligentne urządzenia", routery wymagają:

Router posiada także specjalną pamięć wykorzystującą technologię Flash oraz nieulotną pamięć NVRAM (ang. Nonvolatile Random-access memory).