W tym ćwiczeniu będziesz przeglądać różne opcje dostępne w urządzeniach pracujących w intersieci. Będziesz również musiał określić, które z opcji zapewnią niezbędną łączność, przy podłączaniu wielu urządzeń. Ostatecznie, dodasz odpowiednie moduły i połączysz ze sobą wszystkie urządzenia.

Packet Tracer - Badanie urządzeń pracujących w intersieci - instrukcje do ćwiczenia

Packet Tracer - Badanie urządzeń pracujących w intersieci - PKA