Podobnie jak wszystkie komputery, tablety i "inteligentne urządzenia", urządzenia Cisco wymagają do swojego działania procesora, który będzie wykonywał instrukcje (operacje) systemu operacyjnego. Należą do nich inicjalizacja systemu, funkcje routingu i funkcje przełączania.

CPU wymaga zaś systemu operacyjnego, aby zapewnić funkcje routingu i przełączania. Sieciowy system operacyjny Cisco IOS (ang. Cisco Internetwork Operating System) jest oprogramowaniem systemowym używanym w większości urządzeń Cisco, niezależnie od ich wielkości oraz typu. Wykorzystuje się go w routerach, przełącznikach LAN, małych bezprzewodowych punktach dostępowych (ang. Access Point), dużych routerach z dziesiątkami interfejsów oraz w wielu innych urządzeniach.

Wyróżnionym na rysunku elementem routera Cisco 1941 jest procesor z radiatorem.