Router ma dostęp do czterech typów pamięci: RAM, ROM, NVRAM i Flash.

RAM

RAM jest wykorzystywana do przechowywania różnorodnych aplikacji oraz procesów, w tym:

Podobnie jak komputery, routery Cisco korzystają z pamięci dynamicznej DRAM (ang. Dynamic Random-access memory). DRAM jest bardzo często wykorzystywanym rodzajem pamięci RAM, który pozwala na przechowywanie instrukcji i danych wykorzystywanych przez CPU. W przeciwieństwie do pamięci ROM, RAM jest pamięcią ulotną i wymaga ciągłego zasilania do utrzymania informacji. Oznacza to, że traci ona swoją zawartość, gdy router jest wyłączony lub ponownie uruchomiony.

Domyślnie routery 1941 wyposażone są w 512 MB pamięci DRAM umieszczonej bezpośrednio na płycie głównej systemu oraz jedno gniazdo pamięci DIMM (ang. dual in-line memory module) pozwalające na rozszerzenie pamięci o dodatkowe 2,0 GB. Modele Cisco 2901, 2911 oraz 2921 wyposażone są standardowo w 512 MB wbudowanej pamięci DRAM. Należy pamiętać, że routery ISR pierwszej generacji oraz starsze routery Cisco nie posiadają pamięci RAM na płycie głównej.

Pamięć ROM

Routery Cisco przechowują w pamięci ROM:

Pamięć ROM zawiera oprogramowanie zapisane w układzie scalonym znajdującym się wewnątrz routera. Jej zawartość nie ulegnie wykasowaniu po wyłączeniu lub zrestartowaniu urządzenia.

NVRAM

Pamięć NVRAM jest używana przez Cisco IOS jako pamięć nieulotna dla przechowywania pliku z konfiguracją początkową (startup-config). Tak jak w przypadku pamięci ROM, NVRAM nie traci swojej zawartości po wyłączeniu zasilania.

Pamięć flash

Pamięć Flash jest nieulotną pamięcią używaną jako miejsce do przechowywania systemu operacyjnego oraz innych plików związanych z pracą systemu. Podczas uruchamiania routera system operacyjny IOS z pamięci flash kopiowany jest (i czasami rozpakowywany) do pamięci RAM.

Routery Cisco 1941 wyposażone są standardowo w dwa zewnętrzne gniazda typu Compact Flash. Każde z nich może obsługiwać pamięci CF typu high-speed o pojemności do 4 GB.

Rysunek podsumowuje cztery rodzaje dostępnych dla routera pamięci.