Mimo że istnieje kilka typów i modeli routerów, ogólnie rzecz biorąc, każdy router zawiera te same główne komponenty sprzętowe.

Rysunek przedstawia wnętrze routera Cisco 1841 ISR pierwszej generacji. Kliknij na elemencie routera, aby zobaczyć jego krótki opis.

Należy zauważyć, że na rysunku widoczne są również inne elementy routera, takie jak: zasilacz, wentylator, osłony termiczne oraz zaawansowany moduł integracji (AIM), których opis jest poza zakresem niniejszego rozdziału.

Uwaga: Profesjonalny administrator sieci powinien znać i rozumieć działanie głównych elementów składowych routera, ale nie koniecznie musi on wiedzieć gdzie one się znajdują w konkretnym urządzeniu. Zależnie od modelu urządzenia komponenty te usytuowane są w różnych miejscach.