Router Cisco 1941 wyposażony jest w następujące porty:

Router Cisco 1941 ISR posiada również gniazda pamięci do obsługi rozszerzonych funkcji. Kompaktowy podwójny slot pamięci flash umożliwia obsłużenie kart Compact Flash o pojemności do 4 GB każdy, co pozwala na zwiększenie miejsca do przechowywania danych. Ponadto zainstalowane dwa porty USB host pozwalają na dodatkowe zwiększenie miejsca do magazynowania danych oraz zastosowanie dodatkowego klucza zabezpieczającego.

Compact Flash może służyć do przechowywania obrazu systemu Cisco IOS, raportu logowania, plików konfiguracji usług głosowych, pliki HTML, kopie zapasowe konfiguracji oraz inne pliki wykorzystywane przez router. Domyślnie, router wyposażony jest w jedną kartę CF umieszczoną w gnieździe 0, które znajduje się w dolnej części modułu (numeracja gniazd opisana jest na obudowie routera).

Na rysunku przedstawiono położenie opisywanych modułów, złącz oraz gniazd.