Urządzenia Cisco takie jak routery i przełączniki najczęściej łączą ze sobą wiele urządzeń. Dlatego też wyposażone są one w wiele typów portów i interfejsów. Umożliwiają one podłączenie różnych kabli związanych ze stosowanymi różnymi technologiami przesyłu danych.

Połączenia stosowane w routerze Cisco można podzielić na dwie kategorie:

Na rysunku przedstawiono zaznaczone porty i interfejsy na routerze Cisco 1941 ISR G2.

Podobnie jak wiele innych urządzeń sieciowych, urządzenia Cisco wykorzystują diody LED do wyświetlania informacji o stanie urządzenia. Wskaźnik LED routera określa stan odpowiadającego mu interfejsu. Jeśli dioda aktywnego, prawidłowo połączonego interfejsu jest wyłączona, może to oznaczać problem z interfejsem. Jeśli interfejs jest bardzo obciążony, jego wskaźnik LED świeci w sposób ciągły.