Podobne jak w przypadku przełącznika Cisco, istnieje kilka sposobów, aby dostać się do środowiska CLI na routerze Cisco. Najczęściej wykorzystywanymi metodami są:

Port konsoli i port AUX są umieszczone w obudowie routera.

Oprócz tych portów służących do zarządzania urządzeniem, routery wyposażone są również interfejsy sieciowe wykorzystywane do przesyłania pakietów IP. Routery posiadają wiele interfejsów sieciowych używanych do łączenia wielu różnych sieci. Ze względu na wykorzystywanie różnych technologi związanych z przesyłaniem danych, stosowane są różne typy mediów, co wymaga stosowania odpowiednich typów złącz i interfejsów.

Każdy interfejs routera należy do innej sieci. Innymi słowy, każdy interfejs jest hostem innej sieci IP. Każdy interfejs routera musi mieć skonfigurowany adres IP oraz maskę podsieci. Należy zwrócić uwagę, iż w systemie Cisco IOS dwa interfejsy tego samego routera nie mogą należeć do tej samej podsieci.

Interfejsy routera można podzielić na dwie kategorie:

Rysunek przedstawia interfejsy LAN i interfejsy szeregowe na routerze.