Celem tego laboratorium jest realizacja następujących zadań:

Laboratorium - Badanie fizycznych cech routera