Jak pokazano na rysunku, podczas procesu uruchamiania router ładuje następujące dwa pliki do pamięci RAM:

Konfiguracja bieżąca jest modyfikowana podczas wprowadzania zmian przez administratora. Po dokonaniu zmian w konfiguracji bieżącej routera, w celu ich zachowania po ponownym uruchomieniu urządzenia lub utracie jego zasilania, należy skopiować plik running-config do pamięci NVRAM, gdzie jest składowany jako plik konfiguracji startowa (startup-config).