Można użyć komendy show version aby zobaczyć informacje dotyczące składowych elementów routera. Mogą być one bardzo pomocne podczas rozwiązywania problemów sieciowych. Polecenie show version wyświetla informację na temat wersji systemu Cisco IOS, który aktualnie jest uruchomiony na routerze, wersji programu rozruchowego oraz informacje na temat konfiguracji sprzętowej, wliczając w to ilość pamięci systemowej.

Wynik polecenia show version wyświetla informacje o następujących elementach:

Ostatnia linia wyniku wywołania komendy show version wyświetla aktualną, skonfigurowaną wartość rejestru konfiguracji oprogramowania podaną w systemie szesnastkowym. Czasami wyświetlana jest również druga wartość w nawiasie. Oznacza to, iż podczas konfiguracji routera zmieniono wartość rejestru konfiguracyjnego - wyświetlana wartość w nawiasie jest nową wartością, która zostanie użyta podczas następnego uruchomienia.

Rejestr konfiguracji ma kilka zastosowań, w tym między innymi umożliwia przywrócenie haseł (ang. password recovery). Domyślne ustawienie fabryczne rejestru konfiguracji to 0x2102. W wyniku takiego ustawienia router podejmie próbę załadowania obrazu Cisco IOS z pamięci flash, a pliku z konfiguracją początkową z pamięci NVRAM.