Routery i przełączniki Cisco mają wiele podobieństw. Korzystają one z podobnego strukturalnie systemu operacyjnego, posiadającego podobną strukturę trybów konfiguracji oraz wykorzystujących podobne komendy. Ponadto na obu urządzeniach w ten sam sposób realizuje się podstawową konfigurację na etapie wstępnego podłączenia urządzenia do sieci.

Podobnie jak w przypadku przełącznika, konfigurowanie ustawień początkowych routera powinno być realizowane w następującej kolejności:

1. Przypisz routerowi nazwę używając komendy hostname , wywołanej w trybie konfiguracji globalnej. (Rys. 1)

2. Ustaw hasła. (Rys. 2)

3. Skonfiguruj komunikat dotyczący praw do logowania na routerze. W tym celu wykorzystaj komendę banner motd (ang. message of the day [MOTD]) w trybie konfiguracji globalnej. (Rys. 3)

4. Zapisz konfigurację za pomocą komendy copy run start. . (Rys. 4)

5. Zweryfikuj konfigurację przy użyciu polecenia show run .

Rys. 5 zawiera interaktywne ćwiczenie, które umożliwia praktyczną weryfikację umiejętności podstawowej konfiguracji routera.