W tym ćwiczeniu przeprowadzisz podstawową konfigurację routera. Zabezpieczysz dostęp do wiersza poleceń (CLI) i portów konsoli przy użyciu zaszyfrowanych i nieszyfrowanych haseł. Skonfigurujesz również wiadomości dla użytkowników logujących się do routera. Te wiadomości są również używane aby ostrzec, że dostęp nieuprawnionych użytkowników jest zabroniony. Po wykonaniu tych czynności zapiszesz bieżącą konfigurację.

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych routera - instrukcja

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych routera- PKA