W celu zapewnienia prawidłowego działania routerów oraz uruchomienia ich podstawowych funkcji należy przede wszystkim zadbać o prawidłową konfigurację ich interfejsów sieciowych. Zatem w celu określenia konfiguracji odpowiedniego interfejsu należy przejść z trybu konfiguracji ogólnej do trybu konfiguracji interfejsu podając komendę interface wraz z podaniem typu interfejsu i jego numeru np. interface g0/1 .

Istnieje wiele różnych typów interfejsów dostępnych na routerach Cisco. W tym przykładzie, router Cisco 1941 jest wyposażony w dwa interfejsy Gigabit Ethernet i szeregowy interfejs kart WAN (WIC) zawierający dwa interfejsy. Interfejsy te opisane są kolejno nazwami:

Aby skonfigurować i uaktywnić interfejs routera należy zdefiniować:

Pomimo tego, że opisywanie interfejsu nie jest formalnie wymagane, to do dobrej praktyki zalicza się opisywanie każdego interfejsu sieciowego. Podejście to w znaczący sposób ułatwia sporządzanie dokumentacji sieci. Tekst opisu może zawierać do 240 znaków. W sieciach produkcyjnych opis jest przydatny przy rozwiązywaniu problemów, ponieważ może zawierać informacje o typie sieci, do której podłączony jest określony interfejs oraz informować, czy na danym łączu znajdują się inne routery. Jeśli interfejs łączy się z siecią ISP lub operatora telekomunikacyjnego, w jego opisie warto zawrzeć również informacje kontaktowe operatora.

Rys. 1 przedstawia konfigurację interfejsów LAN routera R1. Ćwiczenie zawarte na rys. 2, umożliwia praktyczną realizację konfiguracji interfejsu LAN.

Uwaga: Wykorzystane skróty poleceń dotyczą konfiguracji interfejsu Gigabit Ethernet 0/1.