Większość routerów posiada co najmniej dwa interfejsy sieciowe. Interfejsy te muszą być skonfigurowane przy wykorzystaniu różnych adresów IP, należących do różnych sieci.

Urządzenie końcowe w celu prawidłowego komunikowania się w sieci, musi mieć skonfigurowany interfejs z poprawnym adresem IP, maską oraz adresem bramy domyślnej. Brama domyślna wykorzystywana jest tylko w przypadku, gdy host chce wysłać pakiet do urządzenia znajdującego się w innej sieci. Najczęściej adres bramy domyślnej jest adresem interfejsu routera podłączonego do tej samej sieci lokalnej, w której znajduje się host. Bez względu na fakt, który adres IP z puli dostępnych adresów sieciowych został wykorzystany do konfiguracji interfejsu routera, aby komunikacja przebiegała prawidłowo, adres IP hosta i adres interfejsu routera muszą należeć do tej samej sieci.

Rysunek przedstawia router z dwoma oddzielnymi interfejsami. Każdy z interfejsów połączony jest z inną, oddzielną siecią. G0/0 jest podłączony do sieci 192.168.10.0, a G0/1 jest podłączony do sieci 192.168.11.0. Każdy z hostów znajdujących się w sieci został skonfigurowany z odpowiednim adresem IP oraz adresem bramy domyślnej.

Na rys. 1, PC1 wysyła pakiet do PC2. W tym przykładzie transmisji danych, brama domyślna nie jest wykorzystywana. PC1 adresuje pakiet do PC2 wykorzystując jego adres IP i przekazuje go bezpośrednio do PC2 przez przełącznik.

Na rys. 2, PC1 wysyła pakiet do PC3. W tym przykładzie, PC1 adresuje pakiet do PC3 wykorzystując jego adres IP, ale następnie przesyła pakiet do routera. Router przyjmuje pakiet i analizuje swoją tablicę routingu w celu określenia odpowiedniego interfejsu wyjściowego na podstawie adresu docelowego znajdującego się w pakiecie. Następnie przesyła pakiet przez swój odpowiedni interfejs wyjściowy do PC3.