Brama domyślna jest używana przez wszystkie urządzenia, które wymagają użycia routera, aby określić najlepszą drogę do odległego celu. Urządzenia końcowe w swojej konfiguracji wymagają adresu bramy domyślnej, ale nie koniecznie dotyczy to urządzeń pośredniczących takich jak przełącznik Cisco IOS.

Konfiguracja adresu IP przełącznika jest wymagana tylko w przypadku potrzeby zarządzania nim w sposób zdalny. Innymi słowy, aby móc połączyć się z przełącznikiem przy użyciu protokołu telnet, przełącznik musi posiadać skonfigurowany adres IP. Jeśli przełącznik ma być dostępny tylko dla urządzeń w sieci lokalnej, wymagana jest tylko konfiguracja jego adresu IP.

Konfiguracja adresu IP w przełączniku odbywa się na wirtualnym interfejsie (SVI) za pomocą następujących komend:

S1(config)# interface vlan1

S1(config-vlan)# ip address 192.168.10.50 255.255.255.0

S1(config-vlan)# no shut

Jednakże, jeśli przełącznik musi być dostępny przez urządzenie znajdujące się w innej sieci, przełącznik musi być skonfigurowany z adresem bramy domyślnej. Dzieje się tak ponieważ pakiety, które są wysyłane z przełącznika są obsługiwane w taki sam sposób jak pakiety, które są wysyłane przez hosta. Pakiety, które pochodzą z przełącznika i są przeznaczone dla urządzenia znajdującego się w tej samej sieci, są przekazywane bezpośrednio do danego urządzenia. Pakiety, które pochodzą z przełącznika i są przeznaczone do urządzenia znajdującego się w sieci zdalnej muszą być przekazywane do bramy domyślnej w celu określenia dla nich dalszej ścieżki.

Aby skonfigurować bramę domyślną na przełączniku należy użyć następującego polecenia trybu konfiguracji globalnej:

S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1

Rys. 1 przedstawia administratora łączącego się z przełącznikiem znajdującym się zdalnej sieci. Z punktu widzenia przełącznika, aby przekazać pakiety odpowiedzi do administratora, musi on posiadać skonfigurowaną bramę domyślną.

Powszechnym błędem jest przekonanie, że przełącznik wykorzystuje skonfigurowany adres bramy domyślnej, aby określić, gdzie należy przesłać pakiety pochodzące od hostów podłączonych do przełącznika i przeznaczone dla komputerów znajdujących się w sieci zdalnej. Prawidłowym natomiast jest sformułowanie, że adres IP i brama domyślna przełącznika używana jest tylko w przypadku pakietów, których źródłem jest sam przełącznik. Pakiety pochodzące z hostów podłączonych do przełącznika, a kierowane do sieci zdalnych, muszą być już tak zaadresowane, aby trafić do bramy domyślnej. Adresacja ta wynika z informacji skonfigurowanych na interfejsie hosta źródłowego. Na rys. 2, przedstawiono ćwiczenie, która umożliwia realizację praktycznego zadania dotyczącego konfiguracji bramy domyślnej na przełączniku.